Bases concurs de fotografia Pedra Seca

Per tal de promoure i difondre el coneixement de la pedra seca al nostre territori i fomentar-ne la creativitat plàstica i artística dins l’àmbit educatiu, les regidories d’Educació, Cultura i Desenvolupament Local de l’Ajuntament del Pinós conjuntament amb Cau d’arrels, Associació pel patrimoni històric i cultural, han decidit convocar i impulsar el Concurs de fotografia: Descobrim la pedra seca, adreçat a alumnat del CEIP San Antón, CEIP Santa Catalina, I.E.S. José Marhuenda Prats i el Centre de Formació de Persones Adultes del Pinós. Es regirà d’acord a les següents bases:

1. L’objectiu del concurs és retratar les qualitats de la pedra seca, que fan que la seua tècnica haja estat declarada patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Poden participar totes aquelles fotografies originals que tinguen com a referent el paisatge de pedra seca (ribes, murs, cucos, camins, minats d’aigua,…)

2. Les persones participants han de ser les autores de les fotografies, les quals han de ser inèdites. No s’admetran fotografies les quals els drets de propietat no pertanyen íntegrament a la persona que participa al concurs.

3. Obres i formats:

 • Es presentarà una única fotografia per participant.
 • Les fotografies poden ser en blanc i negre o color, en format digital jpg. Poden ser fotografies creatives, on apareguen objectes o persones en un entorn de pedra seca i també es poden utilitzar filtres.
 • Totes les fotografies hauran d’anar acompanyades del full de participació, degudament complimentat, adjunt a aquestes bases.
 • Cada concursant haurà d’enviar la seua fotografia al correu electrònic elpinos@trobadapedraseca.com En l’assumpte ha de figurar Concurs de fotografia: Descobrim la pedra seca.
 • L’arxiu de la imatge s’anomenarà amb el títol. Exemple: “La primavera des del cuco”. L’arxiu de la sol·licitud de partcipació s’anomenarà amb el títol seguit de “-sol”. Exemple: “La primavera des del cuco-sol” No s’escriurà ni el nom de qui participa ni el del centre escolar en l’arxiu de la imatge.

4. Per a la publicació de les imatges els menors de 18 anys hauran de reomplir l’autorització del familiar responsable o tutor/a legal. En cas que a la fotografia apareguen persones, l’autor/a haurà de comptar amb la seua autorització. L’organització no es fa responsable de reclamacions de tercers.

5. Termini de presentació serà el dia 31 de maig de 2019.

 

6. L’enviament de les fotografies suposa l’acceptació de les condicions d’aquesta normativa. No s’admetran fotografies que puguen ferir la sensibilitat de les persones o que inciten a conductes il·legals. L’Ajuntament del Pinós i la Comissió organitzadora convocants, es reserven el dret a rebutjar qualsevol imatge que incomplisca les presents bases, desqualificant el/la participant.

7. El jurat estarà integrat per professionals de les associacions, centres educatius i entitats col·laboradores nomenats per la Comissió organitzadora de la X Trobada Pedra Seca. L’art de la pedra seca, patrimoni de la Humanitat. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà publica uns dies després del termini de presentació.

8. Hi haurà dos premis per categoria, de 25 euros en material escolar

 • Infantil (3-4-5 anys)
 • Primer cicle de primària
 • Segon cicle de primària
 • Tercer cicle de primària
 • Primer cicle d’ESO
 • Segon cicle d’ESO
 • Batxillerat
 • Formació de Persones Adultes

9. L’Ajuntament del Pinós i Cau d’Arrels es reserven utilitzar-les per a promoció de la pedra seca, esmentant sempre l’autoria i el títol de l’obra, sense que això supose retribució i/o cap compensació econòmica. Una vegada es coneguen les imatges premiades, totes les fotografies es publicaran a les xarxes socials de la X Trobada Pedra Seca i farà una exposició amb les guanyadores.

10. El lliurament dels premis del Concurs de fotografia: Descobrim la pedra seca, serà durant el cap de setmana de la X Trobada Pedra Seca. L’art de la pedra seca, patrimoni de la Humanitat (18-20 d’octubre 2019), el dia i l’acte es comunicarà amb antelació. Per a la recollida dels premis les persones menors d’edat hauran d’assistir acompanyades d’un/a tutor/a legal.

CONSELLS PER A QUE LES FOTOGRAFIES ARRIBEN EN LA MILLOR QÜALITAT POSSIBLE:

 • Comprovar que la càmera estiga configurada a màxima resolució.
 • – Evitar que la imatge que presentes haja passat per WhatsApp.
Sense comentarios

Deixa un comentari